Prof. Dr. Kaan Ünlü

Prof. Dr. Kaan Ünlü

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Bilgi alın!

EĞİTİM ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • İstanbul Kuleli Askeri Lisesi 1984
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
 • Dicle Üniversitesi 2010
 • Kent Hastanesi 2014
 • Ekol Hastanesi 2018
 • İzmir Özel Can Hastanesi (Halen)
MESLEKİ İLGİ ve AKTİVİTELER
 1. Refraktif Cerrahi (Femto lazer, excimer lazer)
 2. Katarakt (Femto lazerli)
 3. Retina Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi (Vitreoretinal Cerrahi)
 4. Glokom
 5. Aktif olarak göz hekimlliği yaptığı 25 yıl boyunca 30.000`nin üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur.
ÜYESİ OLDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR
 1. Türk Oftalmoloji Derneği (Glokom Aktif Birim Üyeliği)
 2. International Ocular Inflammation Society (IOIS)
 3. European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS)
 4. American Academy of Ophthalmology (AAO)
 5. The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
 6. American Association For The Advancement of Science (AAAS)
BİLİMSEL AKTİVİTE ve ÖDÜLLER
 • Prof.Dr. Kaan ÜNLÜ ‘nün yurtdışı ve yurtiçi bilimsel dergilerde 110 ‘un üzerinde çalışması yayınlanmıştır; bu yayınlar 70’in üzerinde atıf almıştır.
 • Yurtdışı ve yurtiçi toplantılarda 60’ın üzerinde sunumu olmuş, 20’nin üzerinde konferans veya panelde konuşmacı olmuştur.
 • En iyi makale birincilik ve mansiyon ödülleri mevcuttur.
BİLİMSEL ve MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ
 • Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Fırat Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Dicle Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Journal of Cataract & Refractive Surgery, Reviewer
 • Glokom-Katarakt Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • The Scientific World Journal, Editör
İDARİ GÖREVLERİ
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2001-2010)
 • Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı (2000-2004)
 • Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2011)
 • Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi Organizasyon Komitesi (UKOK) (2010)
 • Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi Organizasyon Komitesi (UKOK) (2011)
 • Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2011)
KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ ve MESLEKİ UYGULAMALARI
 • “Vitrektomili Gözlerde Fakoemülsifikasyon Sonrası Arka Kapsüler Kesafetin ND:YAG Lazer Tedavisi ve Komplikasyonları” (02 TF 01) Proje Yürütücüsü
ALDIĞI ÖDÜLLER
 1. “Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları” başlıklı çalışma 1996 Türk Fertilite Dergisinde yayınlanan En İyi Makale Birincilik Ödülünü almıştır.
 2. TOD 3. Olgularla Glokom Sempozyumu Mansiyon Ödülü, 1-3 Haziran 2007, Bodrum
YÖNETTİĞİ TEZLER
 1. Wistar Albino Ratlarda İntravitreal Lidokain Enjeksiyonu Sonrası Retinal Histopatolojik İnceleme (Dr Yaşar Durgun, 1998)
 2. Yumuşak Kontakt Lenslerin Konjonktiva Yüzeyine Etkisinin İmpresyon Sitolojisi ile Gösterilmesi (Dr Candan Karaca, 2001)
 3. Primer Açık Açılı Glokomda Orbital Arterlerin Kan Akım Hızlarının Renkli Doppler Ultrasonografik Yöntem İle Ölçümü (Dr İhsan Çaça, 2002)
 4. Mitomisin-C ile Kombine Edilmiş Viskokanalostomi Olgularının Değerlendirilmesi (Dr Sedat Özkul, 2002)
 5. Sildenafil Sitratın Oküler Kan Akımı Üzerindeki Etkilerinin Renkli Doppler Ultrasonografi Yöntemi İle İncelenmesi (Dr Kubilay Bilek, 2002)
 6. Göz İçi Basınç Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Dr Mustafa Tekin, 2004)
 7. Göz İçi Lens Uygulamasında Biyometri Formüllerinin Ameliyat Sonrası Refraksiyona Etkilerinin Karşılaştırılması (Dr Yıldırım Bayezıt Şakalar, 2004)
 8. Primer Pterjium Tedavisinde İntraoperatif Mitomisin-C Uygulanması ve Amniotik Membran Greftleme: Karşılaştırmalı Çalışma (Dr Bağdagül Bilek, 2004)
 9. Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Tek veya Kombine Tedavisinin Göziçi Basıncı Üzerine Etkileri (Dr Hüseyin Şimşek 2005)
 10. Kronik Diabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonu (Dr Lokman Balyen 2005)
 11. Endoftalmide Vitrektomi Sonuçları (Dr Berivan Bozarslan Şenol 2006)
 12. Neovasküler Glokom Tedavisinde Bevacizumab Tedavisi (Dr Süleyman Çiftçi 2007)
KİTAP ÇEVİRİSİ
 • Current Medical Diagnosis and Treatment, Lange, p.166-197, 2011
VERİLEN KONFERANS ve SEMİNERLER
 1. PMMA Ön Kamara Lensleri Türleri ve Özellikleri. TOD XV. Yaz Sempozyumu, 7-9 Haziran 2002, Adana.
 2. Uveitlerde Medikal Tedavi İlkeleri – Sistemik Tedavi. TOD Ankara Şubesi, 23. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 4-6 Nisan 2003, Ankara.
 3. Viskokanalostomi. Gazi Üniversitesi Akademik Eğitim Programı, 24 Ocak 2003, Ankara.
 4. Glokomda Tedavi Stratejileri. Diğer Tedavi Seçeneklerine Geçiş Endikasyonları. TOD I. Mart Sempozyumu, 12-14 Mart 2004, Diyarbakır.
 5. Retina ve Optik Sinir Kan Akımını Değerlendirme. Oküler Kan Akımı Sempozyumu, 11 Aralık 2004, Afyon.
 6. Avrupa Glokom Birliği Rehberi ve Önemi. Glokom Buluşmaları, 4 Eylül 2004, Diyarbakır.
 7. Kamu ve Özel Sektörde Sağlık Hizmeti-Eğitim: Tıp Fakültesi Hastaneleri. Oftalmolojide Eğitim Buluşmaları-2, 10 Haziran 2004, Adana.
 8. Mikrocerrahide Sık Karşılaşılan Sorunlar. I. Mikrocerrahi Kursu (Uygulamalı) 27 Nisan 2005 Diyarbakır.
 9. Özellikli Görme Alanı Muayene Yöntemleri. (27. Kurs GL2: Görme Alanı) TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 10. NTG un Kliniği – Normal Tansiyonlu Glokom. TOD Ankara Şubesi, 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 7-9 Nisan 2006, Ankara.
 11. Wet-Lab Eğitmeni- IX. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu. TOD Glokom Birimi 8-9 Aralık 2007, İzmir.
 12. Sedasyon Anestezisi ve Avantajları- Oftalmolojide Anestezi. TOD İzmir Şubesi, 20. TOD Yaz Sempozyumu, 22-24 Haziran 2007, İzmir.
 13. Peters Anomalisi- Gelişimsel Hastalıklarla Birlikte Olan Glokomlar. TOD İstanbul Şubesi 30. Bahar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, İstanbul.
 14. Oküler Hipertansiyonda Risk Faktörleri, TOD Çukurova Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 21 Nisan 2007, Gaziantep.
 15. Viskokanalostomi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Semineri, 25 Haziran 2006, İstanbul.
 16. Optik Sinir Başı Analizi, Uygulamalı Kurs. TOD 42. Ulusal Kongre, 19-23 Kasım 2008, Antalya.
 17. The role of AntiVEGFs in the Treatment of Neovascular Glaucoma, 41. Panhellenic Ophthalmological Congress, 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Thessaloniki, Greece.
 18. Glokom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 29 Şubat 2009, Diyarbakır.
 19. Postop takip-Asistan Eğitim Günleri, 6 Haziran 2009, Adana.
 20. Santral Retinal Ven Tıkanıklığı, TOD Diyarbakır Şubesi Yaz Sempozyumu, 25 Haziran 2010, Diyarbakır.
 21. Primer Vitrektomi, TOD İzmir Şubesi, Aralık 2010, İzmir.
 22. Diabetik Retinopati, Uşak Göz Merkezi, Aralık 2010, Uşak.
 23. Pigmenter Glokom, TOD İzmir Şubesi Yaz Sempozyumu, 26-28 Haziran 2015, İzmir.
 24. “Neden Bu Tekniği Kullandım”, TOD Nisan Kursu, 1-3 Nisan 2016, Ankara.
 25. GL Bilep 1. Strateji Oyunları-1. TOD 52. Ulusal Kongre 13-18 Kasım 2018, Antalya.
 26. İlk Tanıda Tedavi Gerekliliği (Olgular İle) BAK. Glokom Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-Olgularla Tartışmalar, TODEM İzmir, 4 Mayıs 2019, İzmir.
 27. Primer Açı Kapanması Glokomunda İlk Tercih Filtran Cerrahi Olmalı. Glokom İnteraktif 1. TOD 53. Ulusal Kongre 6-10 Kasım 2019, Antalya.
 28. Ön segment cerrahilerinin vitreoretinal sonuçları. Vitreoretinal Cerrahi. TOD İzmir Şubesi Bilimsel Toplantı. 29.11.2019 İzmir.
OTURUM BAŞKANLIKLARI
 1. Sözlü Bildiriler (SÖZ-KA1) Oturum Başkanlığı. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 2. Ekzimer Lazer Komplikasyonları. Oturum Başkanlığı. TOD Ankara Şubesi, 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 2-4 Nisan 2004, Ankara.
 3. Sözlü Bildiriler (SÖZ-GL5) Oturum Başkanlığı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 4. Konferans (KON61) Oturum Başkanlığı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 5. Konferans (KON63) Oturum Başkanlığı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 6. Yeni Kuşak Antibiotikler, Konferans Oturum Başkanlığı. TOD 5. Mart Sempozyumu, 14-16 Mart 2008, Van.
 7. Retina Sinir Lifi Analizi (UYG-KURS-GL-4), Kurs Yöneticisi, TOD 44. Ulusal Kongresi, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 8. Sözlü Bildiriler (SÖZ-VRC-2) Oturum Başkanlığı. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Kıbrıs.
 9. Video Sunum, Oturum Başkanlığı. TOD XV. Glokom Cerrahi Sempozyumu, 14-15 Aralık 2013, İzmir.
 10. Glokomda Acil Durum Tedavileri, Oturum Başkanlığı. TOD 31. Yaz Sempozyumu, 7-8 Eylül 2018, Van.
KATILDIĞI BAŞLICA ULUSLARARASI TOPLANTILAR
 1. XXVII International Congress of Ophthalmology, 26-30 June 1994, Toronto, Canada.
 2. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France.
 3. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden
 4. 17th Meeting Of European Society Of Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery. 16-18 September 1999, İstanbul, Turkey.
 5. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel.
 6. VI. International Symposium on Ocular Inflammation, 18-23 June 2000, Istanbul, Turkey.
 7. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey.
 8. XIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 1-5 September 2001, Amsterdam, Netherlands
 9. 4th International Glaucoma Symposium, 19-22 March 2003, Barcelona, Spain.
 10. American Academy of Ophthalmology & SOE Joint Meeting, 2004, New Orleans, USA
 11. Frankfurt Retina Meeting, 24-25 April 2004, Frankfurt, Germany
 12. 4th European Vitreoretinal Society Meeting, 12-15 September 2004, Istanbul, Turkey
 13. Expert Dialogue, The Future in AMD. 17-18 April 2005, Tel-Aviv, Israel.
 14. World Glaucoma Congress, 6-9 July 2005, Vienna, Austria.
 15. 5th European AMD Congress, 9-10 September 2005, Estoril, Portugal
 16. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 10-14 September 2005, Lisbon, Portugal.
 17. World Ophthalmology Congress, February 2006, Sao Paulo, Brazil.
 18. Frankfurt Retina Meeting, April 2006, Frankfurt, Germany.
 19. 3rd Africa-Middle East Ophthalmology Symposium, 12-13 April, 2006, Dubai, UAE.
 20. 6th International AMD Congress, 22-23 September 2006, Geneva, Switzerland
 21. American Academy of Ophthalmology, 11-14 November 2006, Las Vegas, USA.
 22. Micronutrition in Retinal Diseases, June 2007, Paris, France
 23. 6th International Glaucoma Symposium, 28-31 March 2007, Athens, Greece.
 24. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 27 April-1 May 2007, San Diego, USA.
 25. World Glaucoma Congress, 17-20 July 2007, Singapore.
 26. 7th International AMD Congress, 18-20 October 2007, Marbella, Spain.
 27. American Academy of Ophthalmology, 10-13 November 2007, New Orleans, USA.
 28. 41th Panhellenic Ophthalmological Congress, 28 May-1 June 2008, Thessaloniki, Greece.
 29. Frankfurt Retina Meeting, April 2008, Frankfurt, Germany.
 30. 8th International Age Related Macular Degeneration Congress, 17-18 October 2008, Florence, Italy.
 31. Focus Programme, Enhancing Glaucoma Diagnosis in Europe, 21-22 November 2008, Lisbon, Portugal.
 32. World Ophthalmology Congress, 28 Jun- 2 July 2008, Hong Kong.
 33. 8th European Vitreoretinal Society Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.
 34. American Academy of Ophthalmology, 7-11 November 2008, Atlanta, USA.
 35. IV. Glaucoma Experts Meeting, 16-18 January 2009, Zurich, Switzerland.
 36. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 3-8 April 2009, San Francisco, USA.
 37. American Academy of Ophthalmology & Pan-American Association of Ophthalmology, 23-27 October 2009, San Francisco, USA.
 38. 2nd Micronutrition Meeting, 5-7 February 2010, Toscana, Italy.
 39. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 9-14 April 2010, Boston, USA.
 40. American Academy of Ophthalmology, 16-19 October 2010, Chicago, USA.
 41. Euretina, 26-29 May 2011, London, UK
 42. Euretina, 26-29 October 2013, Hamburg, Germany
ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
 1. Karakaş N, Yaşar T, Karadede S, Karadağ T, Ünlü K. Ambliyopili Olgularımızın Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji 1993; 2: 267-8.
 2. Karakaş N, Karadede S, Sak A, Ünlü K, Satıcı Ö. 0-15 Yaş Grubundaki Olgularımızın Oftalmolojik Değerlendirilmesi: 630 Olgu. Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(1):99-103.
 3. Sak A, Karakaş N, Aksünger A, Ünlü K. Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ameliyat Sonuçlarımız. Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(3):127-31.
 4. Karakaş N, Şenerkek E, Vergili N, Ünlü K, Aksünger A. Künt Travmaya Bağlı Hifema. TOD 28. Ulusal Kong. Bült. Doğan ÖK. ve Aydın RÇ. (ed.), Antalya-1994; Cilt-1, s:275-7.
 5. Karakaş N, Mercan Mİ, Karadede S, Meriç F, Ünlü K, Ünlügedik V. Orbital Selülitlerde Etyoloji ve Tedavi Sonuçlarımız. Sendrom-Oftalmoloji Eki 1994; 2:29-31.
 6. Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Coşkunseven E, Özyürek L, Atasever J. Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi. T Oft Gaz 1994; 24: 226-8.
 7. Karakaş N, Şenerkek E, Aksünger A, Yaşar T, Balıkçı E, Karadede S, Ünlü K. Oküler Toksoplazmoziste Takip ve Tedavi Sonuçlarımız. Retina-Vitreus 1995; 3:60-3.
 8. Karakaş N, Saraç J, Erdoğan F, Şenerkek E, Ataoğlu S, Ünlü K. Romatoid Artritli Hastalarda Göz Bulguları. Fizik Ted Rehabil Derg 1995; 19:123-5.
 9. Karakaş N, Kılınç M, Ünlü K, Karakaş Z. Çocukluk Çağı Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjitlerinde Oftalmolojik Bulgular. MN Oftalmoloji 1995; 2:114-6.
 10. Hakverdi AU, Aksünger A, Ünlü K, Hakverdi S, Erdem AC, Ketani A. Ratlarda İntraoküler Endometriozis Modeli. Türk Fertilite Dergisi 1996; 4:16-20.
 11. Aksünger A, Hakverdi AU, Ünlü K, Hakverdi S, Sezer F, Aban M, Sarı İ, Erden AC. Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları. Türk Fertilite Dergisi 1996; 4: 118-23 (Bu makale 1996 Türk Fertilite Dergisinde yayınlanan En İyi Makale Birincilik Ödülünü almıştır).
 12. Aksünger A, Sak A, Ünlü K, Coşkunseven E, Karakaş N. Frontal Askı Materyali Olarak Konjenital Ptozisli Olgularda 4/0 Prolen Sütür Kullanılması. Dicle Tıp Dergisi 1996; 23(1): 9-13.
 13. Şenerkek E, Ünlü K, Vergili N, Aksünger A. Konkomitan Horizontal Şaşılık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji. 1996; 5:293-7.
 14. Aksünger A, Ünlügedik V, Sak A, Şenerkek E, Ünlü K. Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız. T Klin Oftalmoloji 1997; 6:22-4.
 15. Ünlü K, Aksünger A, Meriç F, Avaoğlu S, Ülgen S. Cogan Sendromu: Olgu Sunumu. T Klin Oftalmoloji 1999; 8:66-9.
 16. Ünlü K, Aksünger A, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Farklı Antiglokomatöz İlaçların Uzun Süreli Kullanımının Oküler Yüzeye Olan Etkisinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 1999; 6:353-6.
 17. Ünlü K, Aksünger A, Ava S, Ertem M. Bir, İki ve Üç Sütürlü Fakoemülsifikasyon Sonrası Astigmatizma. MN Oftalmoloji 1999; 6:204-7.
 18. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ava S. Çocuklarda Travmatik Katarakt Cerrahisi ve İntraoküler Lens İmplantasyonu. MN Oftalmoloji 1999; 6:322-4.
 19. Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J. Crouzon Syndrome: A Case Report. Dicle Tıp Dergisi 1999; 26(3):109-16.
 20. Ünlü K, Aksünger A, Yılmaz F, Durgun Y, Karakaş N, Söker S. İntravitreal Lidokain Enjeksiyonu Sonrası Retinanın Histopatolojik İncelenmesi. Retina-Vitreus 2000; 8:160-8.
 21. Ünlü K, Çakmak SS, Nazaroğlu H, Aksünger A, Karakaş N, Bilek K. Trabekülektomi Ameliyatının Retrobulber Hemodinamik Değişiklikler Üzerindeki Etkisi. MN Oftalmoloji 2000; 7:158-61.
 22. Ünlü K, Turhanoğlu A, Aksünger A, Şahingözü N, Karakaş N, Söker S, Akkuş M, Erdoğan F. Romatoid Artritli Hastalarda Oküler Komplikasyonlar ve İmpresyon Sitolojisi. MN Oftalmoloji 2000; 7:46-9.
 23. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Ratlarda Ön Kamaraya Kristal Viyole İnjeksiyonu Sonrası Histopatolojik Değerlendirme. T Oft Gaz 2000; 30:255-8.
 24. Ünlü K, Aksünger A, Çaça İ, Bilek K. Neovasküler Glokomlu Olgularda Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu. Dicle Tıp Dergisi 2000; 27(1):109-16.
 25. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Ava S, Bilek K, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmaları ve Sonuçları. T Klin Oftalmoloji 2000;9:256-60.
 26. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viskokanalostomide Erken Dönem Sonuçlarımız. MN Oftalmoloji 2001;8(1):69-71.
 27. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Aksünger A, Karaca C, Ava S, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmalarında Kültür Antibiyogram. T Oft Gaz 2001;31:378-84.
 28. Çaça İ, Ünlü K, Bilek K, Çakmak SS, Şakalar YB. Şarbon Hastalığının Sebeb Olduğu Preseptal Sellülit ve Skatrısyel Ektropiyon. MN Oftalmoloji 2002;9:399-400.
 29. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Kılınç N, Bilek K. Topikal Antiglokomatöz Tedavinin Konjonktiva Hücre Yapısına Etkisi. T Oft Gaz 2003;33:22-7.
 30. Çakmak SS, Tuzcu A, Ünlü K, Bilek K. Diabetik Retinopatili Olguda Etambutole Bağlı Toksik Optik Nöropati. MN Oftalmoloji 2003;10(2):179-81.
 31. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek K, Çaça İ, Arı Ş. Horizontal Şaşılık Cerrahisinden Sonra Görülen Kırma Kusuru Değişimleri. T Klin Oftalmoloji 2004;13:22-5.
 32. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K. Mitomisin C ile Kombine Trabekülektomi Sonrası Filtrasyon Blebinin Prognostik Önemi. MN Oftalmoloji 2004;11:88-91.
 33. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Arı Ş. Çocuklarda Skleral Tespitli Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu. T Klin Oftalmoloji 2004;13:145-9.
 34. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Şakalar YB. Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Başarının Şaşılık Tipi ve Derecesi ile İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi 2004;31:27-30.
 35. Çakmak SS, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı Ş, Söker Sİ. Tavşan Gözlerinde Fakoemülsifikasyon Sonrası Oluşan Prostoglandin E2 Miktarının Oküler İnflamasyon Oluşumu Üzerine Etkisi. T Klin Oftalmoloji 2004;13(4):216-20.
 36. Ünlü K. Malign Glokom. T Klin Oftalmoloji 2004;13 (1) (Glokom Özel Sayısı):70-3.
 37. Çaça İ, Ünlü K, Ekinci F, Arı Ş. Primer Açık Açılı Glokomda Orbital Arterlerin Kan Akım Değişikliklerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Analizi. T Klin Oftalmoloji 2005;14:25-30.
 38. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Arı Ş, Şakalar YB. Pterjiumlu Olgularda Oküler Yüzey Değişiklikleri. T Klin Oftalmoloji 2005;14:31-5.
 39. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Lakrimal Kanalikül Kesilerinde Silikon Tüp ile Bikanaliküler Anüler Entübasyonun Etkinliği. MN Oftalmoloji 2005;12(3):238-41.
 40. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş. Neovasküler Glokomlu Olgularda Mitomisin-C ile Trabekülektomi. MN Oftalmoloji 2005;12(2):118-21.
 41. Çaça İ, Ünlü K, Şakalar YB, Arı Ş. Primer Glokomlu Olgularda Mitomisin-C’nin Trabekülektomi Üzerine Etkisi. T Oft Gaz 2005;35:232-8.
 42. Çaça İ, Ünlü K, Tekin M, Arı Ş. Canon TX-F Non-Kontakt Tonometrenin Goldman Aplanasyon Tonometre ve Schiötz Tonometresi ile Karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 2005;14:59-63.
 43. Ünlü K, Çaça İ, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Konjenital Glokomlu Olgularda Mitomisin C ile Trabekülektomi. MN Oftalmoloji 2005;12(3):211-4.
 44. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Bilek B. Konjenital Ptozisde Otojen Fasia Lata ile Frontal Askı Cerrahisi. T Klin Oftalmoloji 2005;14:13-6.
 45. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş. Çocukluk Dönemi Kataraktlarında Aynı Seansta Bilateral Katarakt Cerrahisi Sonuçları. 2006:15;1-5.
 46. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş, Keklikci U, Ulug M. Katarakt Cerrahisi Sırasında Ön Kamara Kontaminasyonu. 2006;13:15-8.
 47. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça I, Çakmak SS, Arı S. Göz içi lens uygulamalarında biyometri formüllerinin ameliyat sonrası refraksiyona etkilerinin karşılaştırılması. MN-Oftalmoloji, 13(2), 94-97, 2006.
 48. Yaşan A, Keklikçi U, Tamam Y, Ünlü K. Topikal Beta Bloker Kullanımı Sonrası Gelişen Depresif Bozukluk. Bir Olgu. Nöropsikiatri 2007;44: 124-126.
 49. Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Bozarslan B, Dağ U. Açık Göz Yaralanmalarında Aile Faktörünün Önemi. T Oft Gaz 2007; 37:474-9.
 50. Keklikçi U, Ünlü K, Yaşan A, Çakmak SS, Şakalar YB. Lamotrijine Bağlı Stevens-Johnson Sendromlu Bir Olgunun Geç Dönem Göz Bulguları. MN Oftalmoloji 2007;14:216-8.
 51. Keklikçi U, Yaşan A, Ünlü K, Ceylan V, Balsak S. Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi. Glo-Kat 2007;2:255-9.
 52. Bilek B, Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ. Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 2008;35:44-9.
 53. Keklikçi U, Harman M, Ünlü K, Akdeniz S. Göz Kapağında Kutanöz Leishmaniasis Nedeniyle Korneal Delinme Gelişen Bir Olgu. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:202-5.
 54. Şakalar YB, Ünlü K, Keklikçi U, Çaça İ, Arı Ş, Balsak S, Akkuş Z. Asistan Göz hekimlerinin Dikey C/D Oranı Ölçümleriyle Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. T Oft Gaz 2008;38:28-32.
 55. Keklikçi U, Akpolat V, Özekinci S, Ünlü K, Çelik S, Tunik S. Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın Ratlarda Lens Üzerine Etkileri. Dicle Tıp Dergisi 2008;35:249-53.
 56. Keklikçi U, Ünlü K. Klamidyal Konjoktivitler. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;1(3):52-60.
 57. Keklikçi U, Çiftçi S, Ünlü K. Neovasküler Glokom ile Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün İlişkisi ve Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörlerinin Tedavideki Yeri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:124-31.
 58. Şakalar YB, Güzel A, Keklikçi U, Çaça I, Ünlü K. Kafa içi kanamalı olgularda retinal kanamaların araştırılması, T Klin Oftalmol, 17(4), 252-255, 2008.
 59. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Akut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus, 18(1), 68-70, 2010.
 60. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Elektrik çarpmasına bağlı olabileceği düşünülen retina dekolmanı olgusu. TOD Dergisi, 40(1), 51-52 2010.
 61. Şakalar YB, Keklikçi U, Balsak S, Doğan E, Ünlü K. Göz içi basıncı ölçümünde farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve santral kornea kalınlığının ölçüm sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi. TOD Dergisi, 40(3), 156-159, 2010.
 62. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı S, Erdem S, Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve optik disk özellikleri. TOD Dergisi, 40(4), 190-193, 2010.
 63. Şakalar YB, Arserim NB, Keklikçi U, Balsak S, Alakuş F, Ünlü K. Kene enfestasyonuna bağlı preseptal selülit. TOD Dergisi, 40(5), 307-309 2010.
 64. Şakalar YB, Keklikçi U, Şentürk S, Alakuş MF, Ünlü K. İnfluenza aşılaması sonrası ön iskemik optik nöropati. MN-Oftalmoloji Dergisi, 18(1), 61-64 ,2011.
 65. Ünlü K. Pigmenter Glokom. Tüm Yönleriyle Glokom. Glokom Katarakt Dergisi Özel Sayı. 52-56, 2016.
YURTDIŞI DERGİLERDEKİ YAYINLAR
 1. Aksünger A, Ünlü K, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Impression Cytology, Tear Film Break Up, And Schirmer Test In Patients With Inactive Trachoma. Jpn J Ophthalmol 1997; 41:305-7.
 2. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ertem M. Mıtomycın C Prımary Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures In Prımary Glaucoma. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(5):524-9.
 3. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Gentian Violet olution For Staining Anterior Capsule. J Cataract Refract Surg 2000; 26(8):1228-32.
 4. Ünlü K, Akata F. Does Central Descemet’s Membrane Leak Fluid? (letter) J Cataract Refract Surg 2000; 26:476.
 5. Ünlü K, Aksünger A. Descemet Membrane Detachment After Viscocanalostomy. Am J Ophthalmol 2000;130:833-4.
 6. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Karaca C, Bilek K. Prospective Evaluation Of The Argon Laser Treatment Of Trachomatous Trichiasis. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(6):677-9.
 7. Çakmak SS, Çevik R, Aksünger A, Ünlü K, Ava S. Ocular Ochronosis: A Case Report and Clinical Findings. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80 (3): 340-2.
 8. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K, Şakalar YB, Ünlü G. Orbital Myiasis: Case Report. Jpn J Ophthalmol 2003;47:412-4.
 9. Çakmak SS, Ünlü K, Karaca C, Nergiz Y, İpek S. Effects of Soft Contact Lenses on Conjunctival Surface. Eye and Contact Lens. 2003;22(4):230-3.
 10. Çaça İ, Nazaroğlu H, Ünlü K, Çakmak SS, Arı S, Şakalar YB. Color Doppler Imaging of Ocular Hemodynamic Changes in Behcet’s Disease. Jpn J Ophthalmol 2004;48:101-5.
 11. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Şakalar YB, Kadiroğlu AK. Cutaneous Anthrax on Eyelids. Jpn J Ophthalmol 2004;48:268-71.
 12. Ölmez G, Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K. Intraocular Pressure and Quality of Blockade in Peribulbar Anesthesia Using Ropivacaine or Lidocaine with Adrenaline: A Double-Blind Randomized Study. Tohoku J Exp Med 2004;204:203-8.
 13. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Şakalar YB, Acemoğlu H. Penetrating Eye Injuries From Southeastern Anatolia Region of Turkey. Public Health 2004;118:570-5.
 14. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Çakmak A. Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation in Children. J Ped Neonat 2004;1(1):32-5.
 15. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Büyükbayram H, Şakalar YB. Conjunctival Inverted Follicular Keratosis: A Case Report. Jpn J Ophthalmol 2004;48:497-8.
 16. Çakmak SS, Ünlü K, Çakmak A, Büyükbayram H, İpek S. Squamous Cell Carcinoma of the Cornea in Xeroderma Pigmentosum. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5:251-3.
 17. Çakmak SS, Çakmak A, Ünlü K, Söker M. Bilateral Optic Neuritis Following Oral Polio Vaccination: An Unusual Case. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5: 432-4.
 18. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Akşit İ. Spontaneous Fracture of an Implanted Posterior Chamber Intraocular Lens. Eur J Ophthalmol. 2005;5(4):507-9.
 19. Çakmak SS, Ölmez G, Nergiz Y, Ünlü K, Söker S. The effects of intracameral ropivacaine on the corneal endothelium. Jpn J Ophthalmol 2005;49:267-8.
 20. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Şakalar YB. Therapeutic Effect of Culture and Antibiogram in Bacterial Corneal Ulcers. Ann Ophthalmol 2005;37(3):191-4.
 21. Çaça İ, Satar A, Ünlü K, Şakalar YB, Arı S. External Ophthalmomyiasis Infestation. Jpn J Ophthalmol 2006;50:176-77.
 22. Çaça İ, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı S. Conjunctival Deposits As The First Sign of Systemic Sarcoidosis in Pediatric Patient. Eur J Ophthalmol 2006;16(1):168-70.
 23. Çaça İ, Ünlü K, Arı S. Two Cases of Goldenhar Syndrome. J Pediat Opht Strab 2006:43(2);107-9.
 24. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Dirier A. Unilateral Optic Disc Edema in Patient With Acute Lymphocytic Leukemia. Ann Ophthalmol 2005;37:303-5.
 25. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Çakmak A, Olmez G, Sakalar YB. Surgical technique and Postoperative Complications in Congenital Cataract Surgery. Med Sci Monit 2006: 12(1); 31-5.
 26. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Satar A, Ozkul S. Phthirus Pubis Infestation of the Eyelashes. Case Rep Pract Rev. 2006:7; 36-8.
 27. Çaça İ, Arı S, Ünlü K, Ayata A. Bee Sting of the Cornea. Ann Ophthalmol 2006: 38(1); 77-9.
 28. Çaça İ, Kavak V, Ünlü K, Arı S, Nergis Y, Take G. The Histopatholohical Effect of Intracameral Ropivacaine in Different Concentrations on Corneal Endothelium. Ann Ophthalmol 2006; 38(1): 43-8.
 29. Çaça İ, Simsek H, Ünlü K, Arı S, Keklikci U. A Comparison of Latanoprost Monotherapy With a Combination Therapy of Timolol/Dorzolamide in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma. Ann Ophthalmol 2006;38(2):111-5.
 30. Ari S, Çaça İ, Ünlü K, Nergiz Y, Aksit I. Effect of Trypan Blue on Corneal Endothelium and Anterior Lens Capsule in Albino Wistar Rats: An Investigator-Masked, Controlled, Two-Period, Experimental Study. Curr Therap Res 2006;67(6):366-77.
 31. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Kayabasi H. Wolfram Syndrome. Ann Ophthalmol 2007; 39(1): 53-5.
 32. Keklikci U, Soker SI, Cakmak SS, Ozkul S, Sakalar YB, Ünlü K. Unilateral Vernal Keratoconjunctivitis: A Case Report. Eur J Ophthalmol 2007;17(6):973-5.
 33. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Ünlü K, Bilek B. Conjunctival-Limbal Autograft, Amniotic Membrane Transplantation, and Intraoperative Mitomycin C for Primary Ptergium. Ann Ophthalmol 2007;39(4):296-301.
 34. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Alakus F. Congenital Isolate and Total Optic Disc Coloboma. Ann Ophthalmol 2007;39(1):75-7.
 35. Çaça İ, Arı S, Sakalar YB, Ünlü K, Dogan E. Trabeculectomy with Mitomycin-C in Neovascular Glaucoma Patients. Ann Ophthalmol 2008:40(2):75-80.
 36. Keklikci U, Bozarslan B, Ünlü K, Cakmak SS, Erdem S. Spontaneous Anterior Lens Dislocation: A Case Report. AMJCaserep 2008:9:7-9.
 37. Aluclu U, Keklikci U, Guzel A, Ünlü K, Tatli M. Melkersson-Rosenthal Syndrome With Partial Oculomotor Nerve Palsy. Ann Saudi Med 2008:28(2); 135-7.
 38. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Sakalar YB, Ünlü K. Evaluation of Perfoting Eye Injuries by Using Cluster Analysis. Ann Ophthalmol 2008:40(2);87-93.
 39. Keklikci U, Akdeniz S, Sakalar YB, Cakmak SS, Ünlü K. Loxosceles Reclusa Bite to the Eyelid. Eur J Ophthalmol 2008:18(4);633-5.
 40. Keklikci U, Soker SI, Sakalar YB, Ünlü K, Ozekinci S, Tunik S. Efficacy of Topical Cyclosporin A 0.05% in Conjunctival Impression Cytology Specimens and Clinical Findings of Severe Vernal Keratoconjunctivitis in Children. Jpn J Ophthalmol 2008;52:357-362.
 41. Keklikci U, Ünlü K, Cakmak A, Akdeniz A, Akpolat N. Tick Infestation of the Eyelid: A Case Report in a Child. The Turkish Journal of Pediatrics 2009:51;172-3.
 42. Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Bozarslan B. Persistent Triamcinolone Acetonide on the Posterior Lens Capsule After Intravitreal Injection. Ann Ophthalmol 2008;40:190-2.
 43. Keklikci U, Isen K, Ünlü K, Celik Y, Karahan M. Incidence, Clinical Findings and Management of Intraoperative Floppy Iris Syndrome Associated With Tamsulosin. Acta Ophthalmol 2009:87;306-9.
 44. Keklikci U, Cakmak A, Akpolat N, Ünlü K, Ozkul S. Phthiriasis Palpebrarum in an Infant. Journal of Pediatric Ophthalmol and Strabismus 2009:46(3);173-4.
 45. Ciftci S, Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Dogan E. Intravitreal Bevacizumab Combined With Panretinal Photocoagulation in the Treatment of Open Angle Neovascular Glaucoma. Eur J Ophthalmol, 19(6), 1028-1033, 2009.
 46. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Two Different Cases With Melanocytoma of the Optic Disc. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30, 380-383 2010.
 47. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Kara IH. Effects of Photodynamic Therapy With Verteporfin for the Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy: An Uncontrolled, Open-Label, Observational Study. Curr Ther Res Clin Exp, 71, 173-185, 2010.
 48. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Central Retinal Vein Occlusion Associated With Hyperhomocysteinemia in a Patient With Heterozygous For the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Mutation: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32 (4), 1097-1100, 2012.
 49. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Yildirim M, Dag U. Distribution of Central Corneal Thickness and Intraocular Pressure In a Large Population of Turkish School Children. Ophthalmic Epidemiol, 19(2), 83-8 (2012).
 50. Sakalar, Y.B., S. Senturk, M. Yildirim, U. Keklikci, M.F. Alakus, Ünlü K. Evaluation of Retrobulbar Blood Flow by Color Doppler Ultrasonography After Intravitreal Ranibizumab Injection in Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Journal of Clinical Ultrasound. 2013: Jan;41(1):32-7.
ULUSAL ve ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE veya KONFERANS BİLDİRİLERİ
 1. Karakaş N, Karadede S, Gül G, Yaşar T, Ünlü K. Cataract Operation Complications In 584 Cases. I. Dicle University And Turkish German Health Foundation Medical Days. 30 March-2 April 1993, Diyarbakır-Türkiye. (Sözlü Bildiri)
 2. Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Coşkunseven E, Özyürek L, Atasever J. Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi. T.O.D. XXVII. Ulusal Kongresi ve VI. Yaz Sempozyumu. 27-30 Ekim 1993, Marmaris-Muğla. (Poster Sunumu)
 3. Karakaş N, Şenerkek E, Vergili N, Ünlü MK. Künt Travmaya Bağlı Hifema. T.O.D. XXVIII. Ulusal Kongresi. 18-23 Ekim 1994, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 4. Aksünger A, Ünlü K, Karakaş N, Nergiz Y. İnaktif Trahomlu Hastalarda İmpresyon Sitolojisi. T.O.D. XXIX. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 1995, Beldibi-Antalya. (Sözlü Bildiri)
 5. Karakaş N, Ünlü K, Aksünger A, Nergiz Y. Uzun Süreli Antiglokomatöz İlaç Kullanan Hastalarda İmpresyon Sitolojisi. T.O.D. XXIX. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 1995, Beldibi-Antalya. (Poster Sunumu)
 6. Aksünger A, Hakverdi A, Ünlü K, Hakverdi S, Sezer F, Aban M, Sarı İ, Erden A. Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları. T.O.D. XXX. Ulusal Kongresi. 14-18 Eylül 1996, Antalya. (Poster Sunumu)
 7. Ünlü K, Aksünger A, Ava S. Astigmatism After Three, Two and One Suture Phacoemulsification. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France. (Sözlü Bildiri)
 8. Ünlü K, Aksünger A, Söker S. Traumatic Cataract Surgery With Intraocular Lens Implantation In Children. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France. (Sözlü Bildiri)
 9. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Akkuş Z. Primer Glokomlu Olgularda Serbestleştirilebilen Sutür Ve Mitomisin-C Uygulaması. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 15-20 Eylül 1998, Bursa. (Sözlü Bildiri)
 10. Ünlü K, Aksünger A, Durgun Y, Söker S, Yılmaz F, Karakaş N. Histopathological Evaluation After Intravitreal Injection Of Lidocaine In Albino Rats. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Sunumu)
 11. Ünlü K, Söker S, Aksünger A, Karakaş N, Karaca C. Culture Results After Penetrating Eye Injuries. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Sunumu)
 12. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Karakaş N. Histopathological Evaluation After Injection Of Gentian Violet Solution To Anterior Chamber. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Sunumu)
 13. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Karakaş N, Bilek K. Prospective Evaluation Of The Argon Laser In The Treatment Of Trachomatous Trichiasis. 17th Meeting Of European Society Of Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery. 16-18 September 1999, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)
 14. Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J. Crouzon Syndrome: A Case Report. 5th Mediterranean Congress Of Oral And Maxillofacial Surgery. 16-20 June 1999, Sicily, Italy. (Poster Sunumu)
 15. Ünlü K, Söker S, Aksünger A, Karakaş N, Karaca C, Bilek K. Lens Ön Kapsülü Boyanmasında Gentian Violet Kullanımı. T.O.D. XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Sözlü Bildiri)
 16. Ünlü K, Söker S, Karakaş N, Bilek K, Ava S. Şaşılık Cerrahisinden Sonra Görülen Refraktif Değişimler. T.O.D. XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2-6 Ekim 1999, İzmir. (Poster Sunumu)
 17. Turhanoğlu AD, Ünlü K, Şahingözü N, Erdoğan F, Karabulut Z, Erdoğan S, Aksünger A. Romatoid Artritli Hastalarda Keratokonjunktivitis Sikka. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs 1999, Antalya. (Poster Sunumu)
 18. Ünlü K, Aksünger A, Çaça İ, Bilek K. The Ahmed Glaucoma Valve In Neovascular Glaucoma. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel. (Sözlü Bildiri)
 19. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viscocanalostomy: Short-Term Results. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel. (Sözlü Bildiri)
 20. Ünlü K, Söker S, Ava S, Bilek K. Katlanabilir akrilik ve PMMA Tip V Alcon Lens İmplantasyonlarında Arka Kapsül Kesafetinin Değerlendirilmesi. T.O.D. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 21. aça İ, Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Bilek K. The Effect of Benzalchonium Chloride. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey
 22. Çaça İ, Söker S, Ünlü K, Aksünger A, Kılınç N, Bilek K, Karakaş N. The Effect of Topical Antiglaucomatous Treatment. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey
 23. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Aksünger A, Bilek K. Mitomisin C ile Kombine Trabekülektomi Sonrası Filtrasyon Blebinin Prognostik Önemi. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 24. Çakmak SS, Aksünger A, Ünlü K, Ava S, Çaça İ, Şakalar YB. Konjenital Kataraktlarda Cerrahi Tekniklerin Değerlendirilmesi. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 23-26 Eylül 2001, İzmir. (Sözlü Bildiri)
 25. Çakmak SS, Karaca C, Aksünger A, Nergiz Y, Ünlü K, Ava S. Yumuşak Kontakt Lenslerin Konjonktiva Yüzeyine Etkisinin İmpresyon Sitolojisi ile Gösterilmesi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2001, İzmir.
 26. Çaça İ, Ünlü K, Nazaroğlu H, Çakmak SS, Arı S, Bilek K. Behçet Hastalarında Oküler Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Görüntülenmesi. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 27. Çakmak SS, Bilek K, Ünlü K, Ava S, Çaça İ, Arı Ş. Pterjium Tedavisinde Limbal Otogreft Transplantasyon ve Topikal Mitomisin C Uygulaması: Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 28. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı S, Şakalar YB. Primer Glokomlu Olgularda Mitomisin-C’nin Trabekülektomi Üzerine Etkisi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
 29. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Lakrimal Kanalikül Kesilerinde Silikon Tüp ile Bikanaliküler Anüler Entübasyonun Etkinliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
 30. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Çaça İ. Sildenafil Sitratın Retrobulber Kan Akımı Üzerine Etkileri. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 Ekim 2003, İstanbul.
 31. Nergiz Y, Çakmak S, Ölmez G, Ünlü K, Sürücü S. İntrakamaral Anestezinin Kornea Endoteline Etkisi. 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2-5 Eylül 2003, İzmir (Sözlü Bildiri).
 32. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. Konjenital Ptozisli Olgularda Levator Rezeksiyonunda Anterior Yaklaşım. TOD I. Mart Sempozyumu, 10-12 Mart 2004, Diyarbakır. (Sözlü Bildiri)
 33. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. Konjenital Ptozisde Otojen Fasia Lata ile Frontal Askı Cerrahisi. TOD I. Mart Sempozyumu, 10-12 Mart 2004, Diyarbakır. (Sözlü Bildiri)
 34. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Konjenital Glokomlu Olgularda Mitomisin C ile Trabekülektomi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 35. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş. Trabeculectomy with Mitomycin-C in Neovascular Glaucoma Cases. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 Ekim 2004, Antalya, Türkiye.
 36. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş, Şakalar YB. The Therapeutic Effect of Culture and Antibiogram in Bacterial Corneal Ulcers. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 Ekim 2004, Antalya, Türkiye.
 37. Çakmak S, Ölmez G, Ünlü K, Söker Sİ. Nergiz Y. Ropivakainin Kornea Endoteli Üzerine Toksik Etkilerinin İmpresyon Sitoloji Yöntemi ile Gösterilmesi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 38. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Çakmak SS Arı Ş, Şakalar YB. Pterjiumlu Olgularda Oküler Yüzey Değişiklikleri. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 39. Çakmak SS, Ünlü K, Bılek B. Conjunctival Inverted Follicular Keratosis: A Case Report. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 Ekim 2004, Antalya, Türkiye.
 40. Çakmak SS, Ünlü K. Phakomatous Choristoma of the Lower Lid. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 Ekim 2004, Antalya, Türkiye.
 41. Çaça İ, Arı Ş, Ünlü K, Nergiz Y, Çakmak SS. Tripan Mavisinin Kornea Endoteli ve Lens Ön Kapsülüne etkisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.(Sözlü Bildiri)
 42. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş, Keklikçi U, Uluğ M. Katarakt Cerrahisi Sırasında Ön Kamara Kontaminasyonu. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 43. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ, Çakmak SS, Arı Ş. Göziçi Lens Uygulamalarında Biyometri Formüllerinin Ameliyat Sonrası Refraksiyona Etkilerinin Karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 44. Şakalar YB, Ünlü K, Balyen L, Çaça I, Alakuş F. Diabetik diffüz maküla ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (P-TR-016, S:339), 2006, Antalya.
 45. Çaça İ, Şimşek H, Ünlü K, Arı Ş, Keklikçi U. Primer Açık açılı Glokomlu Olgularda Timolol/Dorzolamid Fiks Kombinasyon Tedavisinden Latanoprost Monoterapisine Geçişin Karşılaştırılması. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 46. Keklıkçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Akdeniz S, Ünlü K. Göz Kapağında Örümcek Isırığı Nedeniyle Üç Olgu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 47. Keklıkçi U, Çakmak SS, Erdem S, Şakalar YB, Ünlü K. Konjenital Nazolakrimal Tıkanıklığında Kültür Antibiogram Sonuçları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Antalya.
 48. Şakalar YB, Ünlü K, Keklikçi U, Arı Ş, Çaça İ, Balsak S. Asistan Göz hekimlerinin Dikey C/D Oranı Ölçümleriyle Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 49. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ, Arı Ş, Keklikçi U, Doğan E. Latanoprost ve Betaksolol İkili İlaç Kullanımından Latanoprost-Timolol Maleat Sabit Kombinasyonuna Geçişte Olan Değişiklikler. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, Antalya.
 50. Keklikçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Ünlü K, Dursun E, Şenol BB. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığında Geç Dönem Sondalama Sonuclari. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya.
 51. Çakmak SS, Keklikçi U, Dursun E, Ünlü K. Konjenital Ptoziste Maksimum Levator Rezeksiyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 52. Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Çakmak SS, Dağ U, Balsak S. Vernal Keratokonjonktivit Tedavisinde Topikal Bevacizumab Etkinliğinin Değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 53. Şakalar YB, Keklikçi U, Balsak S, Doğan E, Ünlü K. Göziçi Basınç Ölçümünde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırıması ve Santral Kornea Kalınlığının Ölçüm Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya.
 54. Şakalar YB, Keklikçi U, Doğan E, Çaça İ, Ünlü K. Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya.
 55. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Alakuş F, Kara IH. Efficacy of photodynamic therapy in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy. Mediterranean Retina III Meeting. (P-11, p:23), Istanbul, Turkey, 2008.
 56. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Comparing effectiveness of 5% povidone-iodine with 5% povidone-iodine together with 0.3% lomefloxacin in profilaxy before intravitreal injection. Mediterranean Retina III Meeting, (P-36, p:25), Istanbul, Turkey, 2008.
 57. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı S, Erdem S, Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında optik koherens tomografi ile retina sinir lifi tabakası kalınlık değişimlerinin değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (SÖZ-UB/004, S:82), 2009, Antalya.
 58. Şakalar YB, Arı S, Çaça I, Yıldırım M, Dursun E, Ünlü K. Premaküler subhyaloid kanamalı olgularda Nd:YAG laser hyaloidotomi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, (POS/569, S:436), 2009, Antalya
 59. Keklikçi U, Şakalar YB, Çakmak SS, Balsak S, Uçmak D, Ünlü K. Pemfigus vulgarisli hastalarda oküler yüzey bulgularının değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. (POS/259, S:317), 2009, Antalya.
 60. Şakalar YB, Şentürk S, Yıldırım M, Keklikçi U, Alakuş MF, Ünlü K. İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Yapılan Olgularda Oküler Kan Akımının Değerlendirilmesi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim 2010, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 61. Şakalar YB, Alakuş MF, Dağ U, Yıldırım M, Keklikçi U, Ünlü K. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna İkincil Koroid Neovaskülarizasyonunda İntravitreal Ranibizumab Tedavisi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim 2010, Antalya.
 62. Keklikçi U, Şakalar YB, Dursun ME, Yıldırım M, Dağ U, Ünlü K. Tip 2 Diabetes Mellitüslü Olgularda Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim 2010, Antalya.