Femto Lazerli Katarakt Cerrahisi

Göz içindeki merceğin saydamlığını yitirip, kesifleşmesine katarakt denir. Doğuştan başlayarak her yaşta görülebilmesine karşın en sık nedeni mercekteki ‘yaşlanmadır’.

 • Kataraktın Belirtileri
 • Görmede azalma
 • Işığa hassasiyet
 • Çift görme
 • Renklerde soluklaşma
 • Gözlük numaralarının sık değişmesi
 • Gece görmesinde bozulma

En önemli belirtisi görmede azalma olan kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Cerrahinin asıl amacı görme ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Dolayısıyla katarakt ameliyatının zamanlaması da hastanın görme ve yaşam kalitesiyle direkt ilişkilidir.

Kliniğimizde halk arasında ‘bıçaksız’ katarakt ameliyatı denilen Femto lazerli katarakt cerrahisi uygulanmaktadır. Katarakt cerrahisinin en modern teknolojiyle gerçekleştirildiği bu teknikte göz sadece damla ile uyuşturulmaktadır. Yaklaşık 10 dakika süren bu cerrahiyi genelde hastalarımız rahat ve konforlu bir şekilde geçirmektedir. Ameliyat sonrası hastalarımız hemen evlerine, ertesi günden itibaren de günlük yaşantılarına geri dönmektedirler.

Komplikasyon oranını azaltan ve bilgisayar kontrolü altında mikron seviyesinde hassasiyetle gerçekleştirilen femto lazerli katarakt cerrahisinin avantajları:

 • Göz içine girilen korneal kesiler bıçak kullanılmadan düzgün bir şekilde yapılabilmektedir
 • Natürel lensin ön kapsülünde çok düzgün ve santralize pencere açılmaktadır. Dolayısıyla göz içine takılan lens kısa ve uzun vadede daha iyi santralize olmaktadır.
 • Katarakt Femto lazerle parçalandığı için göz içerisinde daha az enerji kullanılmakta, daha az inflamasyon ve ödem oluşmaktadır.
 • Korneaya lazer ile yapılan müdahale ile astigmat azaltılıp, düzeltilebilir.

Göz içi Lensler

Katarakt cerrahisi sırasında nadir istisnalar dışında tüm hastalara göz içerisine suni lens yerleştirilir. Ameliyatınızda hangi tip göz içi lensin kullanılacağını ameliyat öncesi hekiminiz ile birlikte karar vereceksiniz. Doktorunuz sizin için en uygun lensi size önerecektir.

Kullanılan başlıca lens tipleri;

 1. Tek Odaklı Lensler. Gözünüz ve yaşam tarzınıza göre uzağa ya da yakına odaklı olabilir. Lens uzağa odaklanmışsa astigmat ve yakın için gözlük kullanmanız gerekebilir.
 2. Torik (Astigmatik) Tek Odaklı Lensler. Astigmatınızı düzelten bu lens ile astigmat düzeltilmektedir. Yakın için gözlük kullanmanız gerekebilir.
 3. Multifokal ve Trifokal (‘Akıllı’) Lensler. Multifokal lensler ile uzak ve yakın görmeniz düzeltilir. Halk arasında ‘akıllı’ lens olarak ta bilinen Trifokal lenslerde uzak-orta-yakın mesafeler düzeltilerek neredeyse gözlüksüz kesintisiz bir görme elde edilir.
 4. Torik (Astigmatik) Multifokal ve Trifokal Lensler. Hem astigmatı hem de uzak-orta-yakın mesafeleri düzelten lenslerdir.

Kaliteden taviz vermeyen kliniğimizde kullanılan tüm göz içi lensleri kendi özellikleri bakımından dünyanın en iyileridir, tümü FDA onaylıdır.

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın