Vitreoretinal Cerrahi (Retina Cerrahisi)

Deneyimli cerrah ve iyi bir ekipman gerektiren bu ameliyat için kliniğimizde dünyanın en ileri teknolojisine sahip cihazlar kullanılmaktadır. Göz içerisine gereken müdahale ve tedaviler kısa süre içerisinde uygulanmaktadır.

Vitreoretinal Cerrahi (Retina Cerrahisi) Nedir?

Vitreoretinal cerrahi (Retina Cerrahisi) gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki maddenin (vitreus) alınması ve retinadaki problemlere cerrahi olarak müdahale etmeyi sağlayan bir girişimdir.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

En sık endikasyonları arasında diabetik retinopati, retina dekolmanı, vitreus kanamaları, maküla deliği sayılabilir.

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz. Bazı videolarda sadece hastalık anlatılsa da uygulanan cerrahi yöntemler yine “Vitrektomi” kapsamına girmektedir. :

 

Nasıl Uygulanır?

Lokal yada genel anestezi altında gerçekleştirilebilen vitreoretinal cerrahi yaklaşık 90 ila 120 dakika arasında sürmektedir. Dikişli ya da dikişsiz olarak uygulanabilen bu cerrahide göz duvarında açılan yaklaşık 0.5 mm’lik 3 adet kesi yerinden gözün arka tarafına ulaşılmaktadır. Göz içindeki jel (vitreus) dakikada 5000 adet kesi yapabilen bir probla temizlendikten sonra retinadaki problemin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulur. Cerrahi esnasında gözün içerisine serum, gaz ya da silikon yağı yerleştirilmekte ve bazen ameliyat sonrasında hastaların bir süre belirli bir pozisyonda yatmaları istenebilmektedir. Göz içine gaz yerleştirilen olguların gaz emilinceye kadar uçak ile seyahat etmeleri sakıncalıdır. Silikon yağı yerleştirilen hastalarda bir müddet sonra silikon yağını çıkarmak gerekmektedir.

Başarı Şansı Nedir?

Bu operasyonun başarı şansını belirleyen en önemli faktör retinadaki problemin tipi ve ağırlık derecesidir. Görmenin düzelmesi uzun süre alabilir, düzelme tam olmayabilir. Bazı olgularda birden fazla girişim gerekebileceği bilinmelidir.